Parkinsonova nemoc

Loňský rok, konkrétně 11. dubna, proběhl již 12. Světový den Parkinsonovy nemoci. Ač je nemoc známa dlouhou dobu, stále nebyl objeven adekvátní lék, který by nemocným pomohl zbavit se jejich obtíží.

Ačkoliv zpravidla tato nemoc neukracuje délku života pacienta, přináší s sebou řadu omezujících projevů. Snaha zjistit příčiny a najít efektivní léčbu je celosvětová.

Podstata a příznaky Parkinsonovy choroby

Onemocnění bylo definováno roku 1817 Jamesem Parkinsonem, dle kterého je dnes i pojmenováno. Příčina onemocnění je stále nejasná. O vzniku choroby existuje celá řada teorií. Jde o nemoc především středního a staršího věku, jejíž podstatou je pomalu postupující onemocnění centrálního nervového systému. Dochází k degenerativnímu postižení oblasti buněk v mozku, čímž je způsoben úbytek nervového přenašeče dopaminu. Pokud dojde ke kritickému poklesu hladiny této látky, objeví se jeden či více klasických příznaků Parkinsonovy choroby:

 • klidový třes
 • zpomalení pohybů
 • ztuhnutí končetin
 • poruchy chůze a rovnováhy

Další příznaky Parkinsona

 • ochuzená obličejová mimika
 • narušení automatických obranných pohybů
 • těžko srozumitelná řeč
 • ztráta chuti k jídlu
 • depresivní nálada, úzkost
 • snížení souhybů horních končetin (například při chůzi)
 • méně časté mrkání
 • malé písmo

Dle dostupných dat je v Evropě Parkinsonovou nemocí postižen zhruba každý tisící člověk. Nejvyšší výskyt je u osob starších 60 let. Onemocnění postihuje v téměř stejné míře muže i ženy, nepatrně vyšší počet případů vykazuje mužská část populace.

Léčba Parkinsonovy nemoci

V současné době není známa možnost úplného vyléčení Parkinsonovy choroby. Dobré výsledky však vykazuje současná medicína ve snaze o dlouhodobé potlačování jejích příznaků a zachování co možná nejvyšší kvality života pacientů. Toho se dosahuje pomocí léků a vhodné rehabilitační léčby. Pokud tyto způsoby léčby selhávají, bývá užívána též léčba neurochirurgická. Velký význam má aktivní spolupráce ze strany pacienta, dodržování cvičebních programů, správné užívání léků a zejména chuť s nemocí bojovat a nepodléhat jejímu vlivu.

 

Znáte někoho, kdo trpí Parkinsonovou nemocí? Co mu pomáhá řešit jeho obtíže?

Parkinsonova nemoc patří do témat
 • Good info Pharmd682 30.08.2016 08:37:52

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxoiea2.com/qyvkrq/4.html

 • Good info Pharmf566 30.08.2016 08:36:29

  Very nice site! http://ypxoiea2.com/qyvkrq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd420 30.08.2016 08:34:07

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd842 30.08.2016 02:42:50

  Very nice site! http://ypxoiea2.com/qyvkrq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd461 30.08.2016 02:42:04

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf6 28.08.2016 20:43:47

  Very nice site!

 • Good info Pharmd589 28.08.2016 20:42:10

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qosyxo/4.html

 • Good info Pharmg954 28.08.2016 20:41:04

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qosyxo/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd113 28.08.2016 20:40:02

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme214 27.08.2016 14:19:10

  Very nice site!

 • Good info Pharmf961 27.08.2016 14:18:32

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/kyvkrk/4.html

 • Good info Pharmd857 27.08.2016 14:17:59

  Very nice site! http://oieypxa2.com/kyvkrk/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb521 27.08.2016 14:16:52

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf398 27.08.2016 08:21:08

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/kyvkrk/4.html

 • Good info Pharmb276 27.08.2016 08:20:36

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme387 27.08.2016 04:09:15

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd855 25.08.2016 21:43:58

  Very nice site!

 • Good info Pharmc675 25.08.2016 21:43:36

  Very nice site! cheap goodshttp://apxoiey2.com/qosyrt/4.html

 • Good info Pharma465 25.08.2016 21:42:44

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qosyrt/2.html cheap goods

 • Good info Pharme641 25.08.2016 21:40:56

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma439 25.08.2016 14:23:49

  Very nice site! cheap goodshttp://apxoiey2.com/qosyrt/4.html

 • Good info Pharma973 25.08.2016 14:18:45

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qosyrt/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg896 25.08.2016 14:17:03

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd872 25.08.2016 09:08:01

  Very nice site!

 • Good info Pharme718 25.08.2016 09:07:08

  Very nice site! cheap goodshttp://apxoiey2.com/qosyrt/4.html

 • Good info Pharmf916 25.08.2016 09:06:40

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qosyrt/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd136 25.08.2016 09:00:06

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme19 25.08.2016 05:18:11

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qosyrt/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf174 25.08.2016 04:57:42

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb557 23.08.2016 23:07:03

  Very nice site!

 • Good info Pharmc860 23.08.2016 23:04:59

  Very nice site! http://oixapey2.com/rqtoxs/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk264 23.08.2016 23:04:33

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme464 28.06.2016 12:36:44

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/kyatsk/4.html

 • Good info Pharmk778 28.06.2016 12:34:49

  Very nice site! http://oieypxa2.com/kyatsk/2.html cheap goods

 • Good info Pharme641 28.06.2016 12:33:10

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf496 27.06.2016 06:27:18

  Very nice site!

 • Good info Pharme683 27.06.2016 06:25:26

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf786 27.06.2016 00:39:48

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qovst/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg820 27.06.2016 00:34:27

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd550 25.06.2016 18:36:40

  Very nice site!

 • Good info Pharmf377 25.06.2016 18:34:31

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxoiea2.com/ovyatvv/4.html

 • Good info Pharmk767 25.06.2016 18:32:47

  Very nice site! http://ypxoiea2.com/ovyatvv/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb300 25.06.2016 18:30:05

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme465 24.06.2016 12:29:12

  Very nice site!

 • Good info Pharma319 24.06.2016 12:28:20

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/rqsts/4.html

 • Good info Pharmc631 24.06.2016 12:27:26

  Very nice site! http://oixapey2.com/rqsts/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd305 23.06.2016 06:30:30

  Very nice site!

 • Good info Pharmb700 23.06.2016 06:29:13

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qvovsa/4.html

 • Good info Pharmg37 23.06.2016 06:27:35

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd221 23.06.2016 00:23:49

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme835 22.06.2016 18:27:05

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/oryatvr/4.html

 • Good info Pharmk52 22.06.2016 18:25:48

  Very nice site! http://oieypxa2.com/oryatvr/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd914 22.06.2016 18:24:40

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf431 22.06.2016 12:23:02

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/oryatvr/4.html

 • Good info Pharmd978 22.06.2016 12:21:06

  Very nice site! http://oieypxa2.com/oryatvr/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk667 22.06.2016 12:19:31

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb32 21.06.2016 06:23:40

  Very nice site!

 • Good info Pharmd317 21.06.2016 06:22:31

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/rvqstx/4.html

 • Good info Pharmb80 21.06.2016 06:18:44

  Very nice site! http://opeyixa2.com/rvqstx/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd988 20.06.2016 18:17:50

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qrovsq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf807 20.06.2016 12:18:03

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd808 20.06.2016 06:19:00

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qrovsq/4.html

 • Good info Pharmb177 20.06.2016 06:16:10

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qrovsq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb689 19.06.2016 18:19:12

  Very nice site! http://opxaiey2.com/oyyatvy/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf865 19.06.2016 18:18:45

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma292 19.06.2016 12:48:20

  Very nice site! http://opxaiey2.com/oyyatvy/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc900 19.06.2016 12:20:07

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd90 19.06.2016 06:33:14

  Very nice site! cheap goodshttp://opxaiey2.com/oyyatvy/4.html

 • Good info Pharmd139 19.06.2016 06:23:10

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma798 19.06.2016 00:40:10

  Very nice site!

 • Good info Pharma814 19.06.2016 00:30:22

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqsto/4.html

 • Good info Pharmf147 19.06.2016 00:28:56

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqsto/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd172 19.06.2016 00:27:45

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb320 18.06.2016 18:25:34

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqsto/4.html

 • Good info Pharme678 18.06.2016 18:19:36

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqsto/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf902 18.06.2016 18:18:54

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma559 18.06.2016 12:29:30

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd0 17.06.2016 06:16:52

  Very nice site!

 • Good info Pharmf685 17.06.2016 06:16:01

  Very nice site! http://apxyieo2.com/qyovv/2.html cheap goods

 • Good info Pharma794 17.06.2016 06:15:35

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma856 17.06.2016 00:31:43

  Very nice site!

 • Good info Pharmf62 17.06.2016 00:25:12

  Very nice site! cheap goodshttp://apeyixo2.com/ysyatas/4.html

 • Good info Pharme135 17.06.2016 00:23:57

  Very nice site! http://apeyixo2.com/ysyatas/2.html cheap goods

 • John Smithe4 16.06.2016 09:23:12

  My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again. ddeekgckceggdcdd

 • Parkinsonský třes hlavy iva 19.08.2014 13:17:44

  Můj manžel (72) měl zřetelný třes hlavy, v květnu začal chodit na kineziologii s homeopatii a v červenci mu třes hlavy zmizel, ale nejen to také všechny stařecké bradavice a začala se mu vracet paměť. Jak se zdá jsou i jiné cesty.

 • KX Laser Ludvík Staněk 01.03.2010 10:56:58

  Dobrou zprávou pro všechny pacienty s Parkinsonovým syndromem je nový způsob léčby dostupný pro každého pomocí přenosného laseru s názvem KX Laser. Bližšší informace na www.kxlaser.cz

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Parkinsonova choroba patří do témat

Adresář

Parkinsonova choroba ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Parkinsonova choroba

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku